Skip to content Skip to footer
8 scaled
3 scaled

Κυπραίος Νικόλαος

Ενδοκρινολόγος- Διαβητολόγος

Ο Κυπραίος Νικόλαος είναι Ενδοκρινολόγος και διατηρεί ιδιωτικά ιατρεία από το 2013 στο Περιστέρι και από το 2019 στον Άγιο Στέφανο. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου «Ovidius» της Ρουμανίας και, στο πλαίσιο της ειδίκευσης, υπηρέτησε αρχικά στην Β’ Παθολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και εν συνεχεία στην Β’ Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης πριν ολοκληρώσει την ειδίκευση του στο Ενδοκρινολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Πολυκλινική Αθηνών.

Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου με αντικείμενο τον Σακχαρώδη Διαβήτη όπου αποφοίτησε με διάκριση. Επιπρόσθετα, έχει μετεκπαιδευτεί στο Υπερηχογράφημα Ενδοκρινών Αδένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». Στα ιδιωτικά του ιατρεία, αντιμετωπίζει περιστατικά σε όλο το εύρος της Ενδοκρινολογίας και του Διαβήτη με ορθολογική
διαγνωστική διερεύνηση βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων κατευθυντήριων οδηγιών από τους πλέον έγκυρους επιστημονικούς οργανισμούς.

Ασχολείται ενεργά με την κλινική έρευνα στον Σακχαρώδη διαβήτη, συμμετέχοντας σε ρόλο ερευνητή σε κλινικές μελέτες ως εξωτερικός συνεργάτης στην Ευρωκλινική Αθηνών. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Ενδοκρινολογικού Τμήματος στο Πολυϊατρείο Ιατρόσημο και υπήρξε Επιστημονικός συνεργάτης Επί Κλινικών Μελετών στο Διαβητολογικό
Κέντρο της Πολυκλινικής Αθηνών. Τέλος, παρακολουθεί συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες, και ως ομιλητής, με ανακοινώσεις σε κάποια από αυτά διατηρώντας άρτια κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση στο τομέα που εξειδικεύεται.

Επαγγελματική εμπειρία

01
Ιδιωτικά ιατρεία, Περιστέρι & Άγιος Στέφανος
02
Κλινικός ερευνητής, Διαβητολογικό ιατρείο Ευρωνκλινικής Αθηνών
03
Διευθυντής, Ενδοκρινολογικό Τμήμα Πολυϊατρείο Ιατρόσημο (2014-2019)
03
Κλινικός ερευνητής, Διαβητολογικό Κέντρο Πολυκλινική Αθηνών (2009-2016)

Εκπαίδευση

Learn more about my experience in order to build trust for me and my psychology lectures
#
Φορέας
Τμήμα
Αντικείμενο
01
Πανεπιστήμιο του Leicester, Ηνωμένο Βασίλειο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακό
2012-2014
02
ΓΝ Αθηνών "Γ. Γεννηματάς
Τμήμα Υπερήχων
Υπερηχογράφημα Ενδοκρινών Αδένων
2016
03
ΓΝ Αθηνών Πολυκλινική
Διαβητολογικό Κέντρο
Ειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη
2010
03
ΓΝ Αθηνών Πολυκλινική
Ενδοκρινολογική Κλινική
Ειδίκευση στην Ενδοκρινολογία
2008-2012
03
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
Β' Παιδιατρική Κλινική
Ειδίκευση στην Παιδιατρική
2003-2004
03
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Β' Παθολογική Κλινική
Ειδίκευση στην Εσωτερική Παθολογία
2002-2003
03
Πανεπιστήμιο "Ovidius
Σχολή Επιστημών Υγείας
Ιατρική
1993-1998

Εργαστήρια και Συνέδρια

#
01
Ημερίδα ΟΜΘΕ, Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, Αθήνα
Μάιος 2016
02
4ο Δορυφορικό Συμπόσιο ΕΛΠΕΝ, Ν. Κυπραίος: Αλλογλιπτίνη, Ο νεώτερος DPP-4 αναστολέας, Φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά και κλινικά οφέλη, Ακρόπολις 2015, ΕΜΠΑΚΑΝ
10-12 Δεκεμβρίου 2015
03
41ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Σ. Ηρακλειανού, Μ. Μπενρουμπή, Μ. Νούτσου, Ν. Κυπραίος, Κ. Φακατσέλη. Στρογγυλή Τράπεζα, Διάγνωση – αντιμετώπιση. Συζήτηση περιστατικών, Αθήνα
Ιούνιος 2015
04
40ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μ. Μπενρουμπή, Σ. Ηρακλειανού, Ν. Κυπραίος, Μ. Νούτσου. Στρογγυλή τράπεζα, Αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Από τη διάγνωση στην ινσουλινοθεραπεία. Αθήνα
Μάιος 2014
05
Th. Stratigou, V. Tsatlidis, S. Sangova - Grigoriadi, N. Kypraios, K. Papadopoulou, M. Tampourlou & S. Tsagarakis. Aberrant adrenal LH receptors leading to subclinical Cushing's syndrome: long-term effect of medical treatment with leuprolide acetate, ESE 2010, Endocrine Abstracts (2010) 22 P34
2010
06
37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Σ. Σάνγκοβα – Γρηγοριάδη, Θ. Στρατηγού, Δ. Λίλης, Παπαδοπούλου, Ν. Κυπραίος, Σ. Τσαγκαράκης: Ο ρόλος της χειρουργικής παρέμβασης σε ασθενείς με επινεφριδιακούς όγκους και υποκλινικό σύνδρομο Cushing και η επίδραση της στη συννοσηρότητα, Αθήνα
Απρίλιος 2010
07
37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Ν. Κυπραίος, Σ. Σάνγκοβα – Γρηγοριάδη, Μ. Αδαλή, Μ. Ταμπούρλου, Β. Τσατλίδης, Σ. Τσαγκαράκης: Εκτίμηση του λόγου αλδοστερόνης – ρενίνης και των κλασικών δοκιμασιών στην διάγνωση του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού, Αθήνα
Απρίλιος 2010
08
36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Γ. Ντάλη, Ν. Κυπραίος, Μ. Αδαλή, Α. Ζαπανδιώτης, Δ. Λίλης, Θ. Στρατηγού, Σ. Τσαγκαράκης: Επινεφριδικές λειτουργικές διαταραχές σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρα επινεφριδικά τυχαιώματα: Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα, Χαλκιδική
Απρίλιος 2009
09
42ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ηράκλειο, Ν. Κυπραίος, Κ. Κίτσου, Μ. Χανούμη, Μ.Χατζημιχάλη, Δ. Σμπώκου, Ζ. Καρακατσάνη. Οξεία παγκρεατίτιδα στα παιδιά – παρουσίαση τριών περιστατικών
Μάιος 2004
10
Kypraios N., Voinea C., Circo E.: Thesis. The seasonal distribution of hyperfunctional thyroid pathology. Board Exams, Faculty of medicine, “Ovidius” University, Constanta, Romania
October 1998

Ακαδημαϊκή Έρευνα και Δημοσιεύσεις

#
01
The Cost of Managing Type 2 Diabetes Mellitus in Greece: A Retrospective Analysis of 10-Year PatientLevel Data ‘‘The HERCULES Study’’, Ilias Migdalis, Grigorios Rombopoulos, Magdalini Hatzikou, Christos Manes, Nikolaos Kypraios, and Nikolaos Tentolouris, International Journal of Endocrinology Volume 2015, Article ID 520759
2015
02
Health Care Cost of Type 2 Diabetes Patients in Greece: Sub-Population Analysis, Rombopoulos G, Manes Christos, Migdalis I, Hatzikou Magda, Kypraios N, Tentolouris Nicholas. (2013) Value in Health. 16. A436. 10.1016/j.jval.2013.08.650
2013
03
Health Care Cost of Controlled Versus Uncontrolled Type 2 Diabetes Patients in Greece, Hatzikou Magda, Migdalis I, Manes Christos, Rombopoulos, G, Kypraios N, Tentolouris, Nicholas. (2013) Value in Health. 16. A436. 10.1016/j.jval.2013.08.649
2013

Σύλλογοι

01
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
02
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
03
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
04
Ευρωπαϊκή Ενδοκρινολογική Εταιρεία